habitudo: (Dia de Muertos)
[personal profile] habitudo
Осьо ж, значиться, і мій звіт глядацьких вражень.
Кастінг робили, мабуть, навколо Кіри Найтлі, і зробили дуже логічно.
Оскільки її взяли на роль жіночої краси в зеніті, Доллі (зів'яла мамашка) і Кітті (неоковирний підліток) піддалися повній інверсії. За Толстим Доллі була виснажена і кощава, а Кітті - гостроплеча і вугласта. У фільмі обидві повнуваті, що ясно і зрозуміло говорить аудиторії те що й треба: вони не рівня Анні.
Вронський вийшов досить штивний і зовсім не такий розчухраний пудель, як на промо-фотках. На вигляд молодший від Анни, максимум ровесник. Залік.
Карєнін куди вродливіший, ніж за текестом. Але це, по-моєму, необхідно, щоб аудиторія прониклася до нього симпатією.
Лєвін незаслужено дістав замість гидкої правдовчительної рожі миле личко ірландського хлопчини, який зворушливо поглядає добрими очками і зачісує русяве волоссячко за вушка. Лапуся!
Щодо відтворення реалій - це напівфантазія-напівпародія, загалом непоганого смаку. Особливо класно вийшла хореографія канцеляристів! Трохи, звичайно, попахує клоунадою і несвіжим душком пізньорадянських мюзиклів з обов'язковим Міроновим і танцями монастирських вихованок у міні-спідничках. Але тільки трохи.
У фільмі ніхто не співає, і це плюс.
Загалом рекомендую
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:07 am
Powered by Dreamwidth Studios